Produkty

Obnovitelné zdroje na naší planetě


Naše planeta je stále více zatěžovaná, protože těžíme nerostná bohatství, čerpáme ve velkém její zdroje a znečišťujeme, proto se využívá obnovitelných zdrojů.

Obnovitelné zdroje na naší planetě

Ekologie

Tohle téma je v dnešní době velmi často diskutováno a není se čemu divit, protože planetu vhodnou k běžnému životu máme nyní jen jednu, takže opravdu záleží na tom, v jakém je stavu, aby mohli zde mohli poklidně žít i další generace. Z různých zpráv se Vám může zdát, že se to přehání, ovšem skutečně vzniká spousta odpadu, který není ekologicky likvidován a znečišťováno je také ovzduší. Aby dopad nebyl takový, tak můžeme využívat recyklovatelné materiály, které se zase můžou využít, takže není vytvářen další odpad. Jistě jste si všimly stále se zvyšujících požadavků na emisní normy pro automobily, protože ty vypouští do ovzduší určité množství škodlivin. Každý můžeme přispět tím, že budeme recyklovat, protože nás to nic nestojí a jedině tím pomůžeme.

ochrana přírody

Dalším bodem je využívání hromadné dopravy, protože někdy se bez auta neobejdeme, ale jindy můžeme jet třeba autobusem či na kole, čímž snížíme svou uhlíkovou stopu. Takových příkladů je spousta, a proto každý může pro ekologii něco udělat, což pomůže i našim dalším generacím.

Výroba elektřiny

K výrobě elektřiny je potřeba docela velké množství energie, protože každá běžná nemocnost i firma spotřebovává elektřinu, přičemž větší část pochází z elektráren. Ty proto musí běžet nepřetržitě každý den. My si je můžeme rozdělit podle toho, díky jakým zdrojům pracují. Ty první jsou neobnovitelné, kam řadíme třeba tepelné na uhlí. Problém je v tom, že uhlí postupně dochází.

panely na střechu

Kdežto u obnovitelných zdrojů se bavíme třeba o větru, vodě Slunci a tak dále, přičemž u nich se nemusíme bát vyčerpaní a nezatěžujeme tolik planetu. Běžně můžeme proto vidět sluneční elektrárnu. Tohoto způsobu výroby elektřiny můžeme využít i my, a to konkrétně vlastní elektrárnou, takže nebudeme muset platit za energii ze sítě.Baterie pro solární panely navíc zajistí uložení přebytku do baterie, který můžeme využít třeba v noci a jindy, kdy už sluníčko nesvítí. Při správné volbě baterie může být návratnost počáteční investice mnohem kratší.