Produkty

Strojírenství není obor jen pro muže


Již za socialismu se oboru strojírenství věnovaly ženy, zpočátku docházelo v padesátých letech k obrovskému náboru do těchto pracovních pozic z důvodu urychlení výstavby válkou zdecimované země a postupně se věnoval dostatek času i výuce studentů odborných učilišť a středních škol, kde dívky sice nebyly zastoupené ve velkých počtech, ale i přesto se nejednalo o zanedbatelná čísla.

vývojáři ve strojírenství

V současné době není mezi ženami o strojírenské obory takový zájem, přesto neznamená, že by nezvládaly totéž, co muži. Mnohé z nich jsou i vynikající konstruktérky a technologičtí experti a samozřejmě znají i metody obrábění kovů, mezi nimiž nechybí ani výroba přesných válcových otvorů.

Vyvrtat do obrobku otvor patří k základním dovednostem již na základních školách a zde se žáci a později studenti seznamují zejména s vlastnostmi kovových materiálů, jak se při obrábění chovají, a co je k jejich opracování zapotřebí. Teprve později se seznamují s dalšími, přesnějšími nástroji, které jsou nástavbou vrtáků, a jejich finálním produktem je velmi i přesný otvor, co do geometrie, rozměrů i jakosti povrchu.

valivé ložisko

Vrták zhotovuje poměrně nepřesné otvory z toho důvodu, že má jen dva protilehlé břity, a ty nemohou při posuvu nástroje obrobkem zajistit velmi přesnou jakost výroby. K tomu jsou zapotřebí výhrubníky a výstružníky s více břity a velmi přesným vedením v obrobku. Stavitelný výstružník https://www.i-nastroje.cz/Stavitelne-221424-c31_112_4.htm je pak již velmi sofistikovaným nástrojem pro obrábění hladkých a přesně kulatých děr, které pak slouží pro kontakt s hřídelí v rámci konstrukčního, zejména pohyblivého prvku. Tímto způsobem se například vyrábí klikové hřídele ve spalovacích motorech nebo převodovky dopravních prostředků. Kdybyste ponechali tuto práci čistě na vrtácích, žádný mechanismus by nebyl funkční a spolehlivý, motor by se zadřel a převodovka by dopadla podobně.