Web

Jak pomáhají webové stránky veřejné správy veřejnosti

Spousta z nás by si přála, abychom nemuseli chodit s každým formulářem na příslušný úřad. Také jsme často otráveni tím, že si úřady mezi sebou informace nepředávají tak efektivně, jak bychom chtěli. Spousta občanů ale neví, že opravdu není třeba fyzicky na úřad chodit, nýbrž bohatě vystačí navštívit webové stránky veřejné správy.starý úřední stůl
Elektronizace veřejné správy
V rámci zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy došlo také k elektronizaci a modernizaci veřejné správy. A to již v roce 2007. Od tohoto roku můžete již naplno využívat webových stránek a zkrátit si tak ne jednu cestu na úřad.
eGON
Symbolem eGovernmentu se stal eGON. Představuje jej elektronický panáček, který má všechny potřebné náležitosti k fungování veřejné správy:

  • Prsty – Czech pointy – kontaktní místa se snadnou dostupností
  • Oběhová soustava – KIVS – bezpečný přenos a komunikace dat
  • Srdce – zákon o eGovernmentu
  • Mozek – veškeré registry VS, které tvoří její základovou desku.

Webové stránky VS
Konečně tedy na webových stránkách je možné dohledat, stáhnout a ve většině případů také podat formuláře, které byste bez použití webovek museli na úřad odnést osobně. Příště si opravdu ušetřete cestu!
Věstníky jsou také nedílnou částí webových stránek. Můžete na nich najít veškeré vyhlášky a pokyny pro občany, které byste opět jinak hledali na úředním věstníku, nebo úřední desce. Opět je to velký krok napřed vzhledem k tomu, že neznalost zákona neomlouvá nikoho.úředník
Životní situace jsou velice užitečnou složkou webových stránek, neboť častokrát se stane, že občané nevědí, jaký formulář se týká jejich požadavku, či jakou regulací se zrovna řídit, na co mají právo, anebo na jakého úředníka se obrátit a tak dále. Při každém takovém požadavku je dobré využít záložku životní situace. V této záložce můžete jednoduše najít a rozpoznat situaci, kterou potřebujete řešit, a řešení už se poté ve stejné záložce nabízí.