Společnosti

Jak na likvidaci společnosti?

Stejně jako všechno ostatní týkající se založení a následujícího života společnosti, tak také její případná likvidace se musí řídit určitými pravidly. Ačkoli tento krok může někomu připadat jako nejjednodušší věc, v případě likvidace firmy to zase až tak jednoduchý proces není. Proto existuje spousta firem, které dohlížejí na efektivní průběh tohoto nepříjemného procesu. Samotného majitele pak úkony o něco méně bolí a může si být stoprocentně jistý, že skutečně na nic nezapomněl. Taková zapomenutá věc totiž může často bolet mnohem více, než ztráta firmy.

bust-2794420_960_720

Bohužel velké procento podniků nepřežije prvních 5 let působení na trhu. Podnikání tedy není ničím jednoduchým, co by mohl dělat každý. Chce to nápad, kvalitní produkty či služby, skvělou propagaci a spoustu iniciativy, aby se váš podnik stal ziskový. Pokud jste stále v červených číslech, budete dříve či později muset svou činnost ukončit. Jak na to? Kde je třeba začít nejdříve?

Před samotným zahájením zániku skutečné korporace, musíte zrušit ty papírové. To znamená, že nejprve budete muset firmu vymazat z obchodního rejstříku. Samotná likvidace potom obsahuje úkony vedoucí k vypořádání majetku zrušené právnické osoby a rozdělit je mezi věřitele.

hands-2805608_960_720

Tuto úlohu zpravidla převezme likvidátor, samotné zastoupení firmy už do celého procesu šanci zasahovat moc nemají. Buď si jej jmenuje sama společnost nebo (po uplynutí stanovené lhůty) jej jmenuje soud. Ihned do jmenování do funkce začne se samotným vypořádáním majetku. Po uhrazení výdajů likvidace a pohledávek musí být zůstatek nulový nebo kladný, nikdy nesmí jít do mínusu.

Ke dni vstupu do likvidace je třeba též mít hotovou účetní uzávěrku, s čímž vlastně povinnosti zástupců podniku vlastně končí. Ovšem s tím, že jsou stále při ruce likvidátorovi, se kterým musí jednat v součinnosti, rozhodně mu při výkonu jeho povolání ničím neškodit či neznemožňovat hladký průběh celé operace.